Na Węgrzech o Europejskich Radach Zakładowych

Czteroosobowa reprezentacja „Solidarności” poleciała na międzynarodową konferencję do Budapesztu. Mówiono o promocji powstawania Europejskich Rad Zakładowych.

Konferencja pod nazwą „Promowanie Europejskich Rad Zakładowych w nowych państwach członkowskich poprzez informację i szkolenie kierowane do partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa” odbyła się w dniach 20-21.01.2015 r. Projekt jest efektem współpracy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z węgierskim związkiem Liga.

Wśród zaproszonych na konferencję ekspertów byli: Wolfgang Kowalsky z ETUC oraz dwaj przedstawiciele ETUI – Romuald Jagodziński z Belgii i Kelvin O’Kelly z Irlandii. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele pracowników z Węgier, Litwy, Bułgarii i Włoch. „Solidarność” reprezentowali: Paweł Dziwosz z ERZ Federal-Mogul Bimet Gdańsk, Sławomir Pomorski z ERZ Flextronics Tczew oraz Andrzej Matla i Jan Plata-Przechlewski z Działu Zagranicznego Komisji Krajowej. Związkowcy podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi ERZ.

Celem Europejskich Rad Zakładowych jest zapewnienie pracownikom przedsiębiorstw i grup przedsiębiorczych na poziomie wspólnotowym prawa do informacji oraz konsultacji ponadnarodowych. Rady zaczęły powstawać w 1994 roku na mocy Dyrektywy 94 / 45 / WE. Obecnie jest ich ponad 1000 i reprezentują ok. 15 milionów pracowników.

Więcej informacji na stronie: www.solidarnosc.org.pl

Fot. www.solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę