Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie

Likwidacja stanowiska pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Dokonując oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy należy w pierwszej kolejności ustalić, czy wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest zgodna z rzeczywistością.

Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić w wyniku rzeczywistych zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, które polegają na zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenia umowy o pracy na skutek likwidacji stanowiska pracy musi być nie tylko rzeczywista, ale musi także istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia. Zmiany organizacyjne uzasadniające likwidację stanowiska pracy muszą być na tyle zaawansowane, że nie ma wątpliwości co do ich wykonania. Ponadto wyrażany jest pogląd, że istniejący w chwili dokonania wypowiedzenia zamiar przeprowadzenia zmian organizacyjnych polegających na likwidacji określonego stanowiska pracy nie jest rzeczywistą przyczyną uzasadniającą to wypowiedzenie, jeżeli dokonanie tych zmian wymaga zatwierdzenia przez podmiot niezależny od pracodawcy.
W praktyce często ma miejsce sytuacja, że z powodu zmian organizacyjnych czy też trudności ekonomicznych pracodawca musi zlikwidować jedno z kilku podobnych stanowisk pracy. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2002 r. okoliczności, które sprawiły, że pracodawca zdecydował o wyborze tego, a nie innego pracownika, podlegają ocenie sądu w razie sporu pracownika z pracodawcą.

Stan prawny na 25.09.2013 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę