Komitet budowy pomnika ks. Jankowskiego zakończył swoją misję

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej na potrzeby budowy pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego podał społeczny komitet budowy pomnika. Przypomnijmy, że monument odsłonięto uroczyście 31 sierpnia br. na skwerze przy Bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Ma on upamiętniać zasługi kapelana NSZZ „Solidarność” dla Związku i opozycji demokratycznej w okresie PRL.

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Księdza Henryka Jankowskiego z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 82, 80-844 w Gdańsku w dniach 08.07.2011r. – 09.10.2012r. na terenie województwa pomorskiego.

(Społeczny Komitet Budowy Pomnika Księdza Henryka Jankowskiego uzyskał pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na podstawie decyzji numer ROPS-P.622.14.11 z dnia 8 lipca 2011 roku wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego zmienionej decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego numer ROPS-P.622.6.12 z dnia 6 lutego 2012 roku).

Zbiórka prowadzona była przez dobrowolne wpłaty na konto bankowe Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Księdza Henryka Jankowskiego.

Komitet nie prowadził zbiórki do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, zbiórki ofiar w naturze, jak również poprzez sprzedaż cegiełek wartościowych oraz sprzedaż przedmiotów i usług.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki Społeczny Komitet Budowy Pomnika Księdza Henryka Jankowskiego pozyskał kwotę 136.772,97 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Koszt wykonania pomnika – 100.000,00z (sto tysięcy złotych zero groszy).

Koszt wykonania i umieszczenia pali pod pomnik – 20.615,00zł (dwadzieścia tysięcy sześćset piętnaście złotych zero groszy).

Koszt posadowienia pomnika (cokół i prace kamieniarskie)– 14.145,00zł (czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych zero groszy).

Środki pieniężne przeznaczone na utrzymanie pomnika – 479,97zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Koszty przeprowadzenia zbiórki – 1.533,00zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści trzy złote zero groszy).

Wydatkowanie środków zostało zakończone w październiku 2012 roku.

Pozyskana w wyniku zbiórki kwota została przeznaczona na budowę Pomnika Księdza Henryka Jankowskiego na Skwerze im. Księdza Henryka Jankowskiego u zbiegu ulic Mniszki, Katarzynki, Stolarskiej w Gdańsku.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Księdza Henryka Jankowskiego dziękuje wszystkim Darczyńcom za wsparcie celu Komitetu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę