Komisja Rewizyjna Regionu Gdańskiego, kadencja 2010-2014

Cała Zenon

Członek Komisji Rewizyjnej

Dosz Eugeniusz

Członek Komisji Rewizyjnej

Fedzio Halina

Członek Komisji Rewizyjnej

Jeleniewska Jadwiga

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Kamińska Jolanta

Członek Komisji Rewizyjnej

Kowalczyk-Juraszek Dorota

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Kozierkiewicz Cezary

Członek Komisji Rewizyjnej

Lesiak Adam

Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Lisiecki Leszek

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Martyńska Gabriela

Członek Komisji Rewizyjnej

Recław Krystyna

Członek Komisji Rewizyjnej

Wojewoda Andrzej

Członek Komisji Rewizyjnej

Woroniecka Anna

Członek Komisji Rewizyjnej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę