Jeźeli szukasz pracy…

Poradnik dla szukających pracy

 1. Ułóż
plan działania i poznaj swoje umiejętności:

 

 • Zastanów się jaką prace chciałbyś wykonywać, co
  lubisz robić, w czym jesteś dobry,
 • Zastanów się czy posiadasz odpowiednią wiedzę i
  doświadczenie do wykonywania takiej pracy
 • Jeśli uważasz, że nie masz odpowiednich
  kwalifikacji do wykonywania pracy to odwiedź Powiatowy Urząd Pracy i sprawdź ofertę
  szkoleniową jaką dysponuje,
 • Odszukaj instytucje zajmujące się kształceniem
  ustawicznym pracowników i sprawdź ich oferty szkoleniowe
 • Sporządź listę firm, w których chciałbyś
  pracować
 • Dowiedz się jak najwięcej na temat tych firm
  (większość szanujących się instytucji ma swoje witryny internetowe jest to
  doskonałe źródło informacji o firmie)

 2. przygotuj
dokumenty aplikacyjne

 

a. Życiorys  - Curriculum Vitae (CV)

  • Zadaniem CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia
   kandydata na rozmowę kwalifikacyjną
  • Ma być łatwy do przejrzenia i wywoływać wrażenie
   uporządkowanego zestawienia najważniejszych informacji
  • Powinien być starannie i czysto sporządzony
  • Tekst powinien być rozbity nagłówkami i
   śródtytułami, zadanie ułatwi funkcja programu Word – kreator życiorysów
  • Należy unikać: nieprawdziwych danych, ogólnikowych
   informacji, samochwalstwa, błędów ortograficznych, gramatycznych i
   stylistycznych, opisywania rodzinnych i osobistych problemów
  • Nie
   powinien być napisany odręcznie Nie piszemy życiorysu odręcznie, wyjątek
   stanowi specjalne życzenie pracodawcy
  • Elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się w
   twoim życiorysie to podstawowe dane stanowią: imię, nazwisko, adres,
   wykształcenie, przebieg kariery  zawodowej, ukończone kursy i
   szkolenia,  umiejętności i
   zainteresowania

 

b. List motywacyjny

 • zadaniem
  jest przedstawienie Twojej kandydatury na konkretne stanowisko i uzyskanie
  zaproszenia do  spotkania z
  pracodawcą
 • powinien
  być krótki i obowiązkowo składać się z pięciu elementów: adres zwrotny i
  data, adresat, wstęp, część zasadnicza i zakończenie
 • Wstęp
  powinien zawierać informacje o tym skąd dowiedziałeś się o wolnym
  stanowisku w firmie
 • trzeba
  podać stanowisko o które się ubiegamy
 • Tytuł
  prasowy lub adres strony i datę publikacji ogłoszenia, z którego
  dowiedzieliśmy się o wolnym stanowisku pracy
 • Zadaniem
  części zasadniczej listu motywacyjnego jest przekonanie czytającego o
  celowości zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną
 • korzyści
  jakie pracodawca osiągnie zatrudniając właśnie Ciebie
 • Opisuj
  swoje mocne strony w odniesieniu do 
  potrzeb pracodawcy
 • Zaproponuj
  aby pracodawca zaprosił Ciebie na rozmowę kwalifikacyjną
 • Na
  zakończenie podpisz list motywacyjny odręcznie

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna

 • Gdy
  pracodawca zaprosi Cię na rozmowę skontaktuj się z firmą i potwierdzić
  datę, godzinę i miejsce spotkania
 • powtórz
  wszystkie najważniejsze informacje dotyczące swojego życia zawodowego
 • Bardzo
  ważne jest to abyś umiał płynnie, bez problemów przechodzić  do kolejnych informacji o sobie,
  ukończonych szkołach, doświadczeniach zawodowych, szkoleniach
 • Naucz
  się opowiadać o swoich najważniejszych osiągnięciach oraz powiedzieć
  dlaczego uważasz dany fakt za swoje najważniejsze osiągnięcie o funkcjach,
  które sprawowałeś zarówno w pracy jak i w organizacjach hobbystycznych lub
  społecznych
 • Przedstaw
  hobby i zainteresowania
 • Uzasadnij
  w kilku zdaniach dlaczego chcesz właśnie tą pracę
 • Zbierz
  jak najwięcej informacji na temat firmy, w której chcesz pracować
 • Dowiedz
  się czy firma nie ma problemów finansowych
 • Najwięcej
  danych na temat interesującej cię firmy znajdziesz w Internecie.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę