Jak założyć związek zawodowy w swoim zakładzie pracy

Pracownicy tworzą związek zawodowy, aby skutecznie reprezentować swoje interesy.

Można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji, że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracownicy mogą prowadzić skuteczne negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń.
Chcesz skutecznie rozmawiać z pracodawcą? – ZAŁÓŻ ZWIĄZEK
 
JAK TO ZROBIĆ?
Porozmawiaj z kolegami.
Zaproponuj założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. "Solidarność" ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić.
 
Skontaktuj się z pracownikami Działu Organizowania i Rozwoju (niezbędne kontakty poniżej) albo z kimś, kto należy do Związku – warto mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, przygotować niezbędne dokumenty, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość.
 
Zorganizuj zebranie (najlepiej poza miejscem pracy), na którym wypełnione zostaną deklaracje przynależności oraz podjęta Uchwała ws. Utworzenia Zakładowej Organizacji Związkowej. Wyłoniony zostanie Komitet Założycielski liczący minimum 3 do 7 członków (osoby stanowiące tymczasowy zarząd organizacji , najlepiej posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż będą reprezentować pozostałych członków).
 
Ważne! Zgodnie z obecnym ustawodawstwem, musi podjąć taką uchwałę co najmniej 10 osób.
 
Przygotuj pisma, wzory których otrzymasz w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” lub do pobrania -> TUTAJ
Również możesz liczyć na pomoc organizatorów związkowych Działu Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, w wypełnieniu dokumentów, jak i dostarczeniu ich.
Wypełnione „dokumenty startowe”, przekaż do Zarządu Regionu Gdańskiego (bądź organizatorowi związkowemu), gdzie Wasza organizacja zostanie zarejestrowana.
 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” poinformuje Waszego Pracodawcę stosownym pismem, o tym, że w Waszym zakładzie pracy działa Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”!
 
Gratulujemy! Wraz z kolegami i koleżankami utworzyłeś związek zawodowy w swoim zakładzie pracy.
A teraz najważniejsze !!!! – stale rozmawiajcie z pracownikami. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.
 
Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie – WASI KOLEDZY. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.
 
I jeszcze jedno – stale kontaktujcie się z osobą odpowiedzialną za organizowanie Związku w Zarządzie Regionu.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę