Plan szkoleń. Harmonogram szkoleń wyjazdowych na okres IX-XI 2013r.

    W związku ze zbliżającym się okresem wyborczym obok tradycyjnych szkoleń z ordynacji wyborczej chcielibyśmy zaoferować nową propozycję dla zainteresowanych tą tematyką.

„Wybory w NSZZ „Solidarność” to moduł, który w formie 3 dniowego szkolenia wyjazdowego zaoferuje poza teoretycznym wprowadzeniem w procedury wynikające z wewnątrzzwiązkowych przepisów wyborczych, warsztaty praktycznego prowadzenia zebrań wyborczych. Szkolenie zagwarantuje również wiedzę na temat kluczowych zagadnień wynikających ze statutu NSZZ „Solidarność” w tym misji i roli związków zawodowych i działaczy związkowych w dzisiejszych realiach prawnych.

   Zachęcamy również do zgłaszania się na szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem. Umiejętność ta wydaje się być dziś kluczową w szczególności dla działaczy  łączących  pracę zawodową, troski życia prywatnego z obowiązkami na rzecz organizacji związkowych. Niekwestionowanym atutem szkolenia jest współprowadzenie go przez psychologa.

Zapraszamy!

 

NAZWA SZKOLENIA DATA
SZKOLENIE Prawo Pracy i Prawo Związkowe  cz. 1
23-25 września
SZKOLENIE Prawo Pracy i Prawo Związkowe  cz. 2 23-25 września
SZKOLENIE „Negocjacje” – dla grupy oświatowej  

25 – 27października (piątek-niedziela)


  SZKOLENIE

„Rozwój Zwiazku”

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 – 27 października (piątek-niedziela) 

 

29 października

 SZKOLENIE Wybory w NSZZ „Solidarność” 13 -15 listopada
 SZKOLENIE „Jak sobie radzić ze stresem” 13 -15 listopadaPowyżej umieszczone terminy szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od działu szkoleń. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym terminie.

Terminy pozostałych szkoleń (stacjonarnych) zostaną ustalone w drugiej  połowie sierpnia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę