Harmonogram szkoleń na okres I – III 2014 r.

Szkolenia wyjazdowe zaplanowane na 1. kwartał 2014 roku.

NAZWA SZKOLENIA DATA
 SZKOLENIE Prawo Pracy i Prawo Związkowe cz.1
17 -19 lutego
SZKOLENIE Skarbników i Członków Komisji Rewizyjnych. 17 -19 lutego

SZKOLENIE Prawo Pracy i Prawo Związkowe cz.1

17 -19 marca
SZKOLENIE Prawo Pracy i Prawo Związkowe cz.2 17 -19 marca
 

 

Szkolenia stacjonarne zaplanowane w 1. kwartał 2014 roku.

NAZWA SZKOLENIA DATA
Ordynacja Wyborcza 10*,16,22,29 stycznia 2014 r.

5,12,20,26 lutego 2014 r.

5,12,20,26 marca 2014 r.

* Szkolenie w oddziale Wejherowo

Rozwój Związku
30-31 stycznia 2014 r.

13-14  marca 2014 r.

Szkolenie Skarbników
6, 21 marca 2014 r.
Szkolenie członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych
27-28 marca 2014 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
28 stycznia 2014 r.

10 marca 2014 r.

Mobbing 12 lutego 2014 r.
Powyżej umieszczone terminy szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od działu szkoleń. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym terminie. 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę