GZP – Sierpień

Posiedzenia Grupy
Zarządzającej Projektem
13 lipca 2010 r. – odbyło się GZP
04 sierpnia 2010 r. – odbyło się GZP
Najbliższe posiedzenie odbędzie się  07 września 2010 r.

Szkolenia
Przygotowywane są następujące szkolenia:
• technika ozdabiania metodą decoupage,
• wózki widłowe,
• kolejne kursy spawania.
Wniosek o płatność
Wniosek o płatność za II kwartał

Spotkanie informacyjno promocyjne

O szkoleniach realizatorzy projektu informowali m.in. na spotkaniu informacyjnym w dniu 01 lutego 2010 r. Na zdjęciu od lewej: Marek Choromański – koordynator z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gabriela Groth-Rolka – koordynator z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Mieczysław Chełminiak – specjalista ds. rekrutacji z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, Stanisława Gatz – kierownik Działu Programów Europejskich w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” i kierownik Projektu 8.1.2 oraz Anna Krzyżanowska – specjalista do spraw informacji i promocji z Działu Programów Europejskich w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”.
fot. Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę