GZP – Lipiec

Zmiany do wniosku

W czerwcu br. zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego propozycje zmian do wniosku o dofinansowanie projektu. Propozycje zostały zaakceptowane.

Rekrutacja, doradztwo i pośrednictwo pracy

Rekrutacją objęto około 300 osób, spośród których 41 osób podpisało umowy uczestnictwa w projekcie i rozpoczęło szkolenia. Spora cześć uczestników projektu skorzystała już z doradztwa zawodowego, a także z pośrednictwa pracy.

Szkolenia

● Obecnie trwają następujące szkolenia:

> spawanie metodą TIG 141,

> SEP,

> projektant stron www wraz z elementami grafiki,

> administrator sieci komputerowych.

● Przygotowywane jest szkolenie dla operatorów układarki spalinowej i elektrycznej.

 

Planowane działania:

● W lipcu br. zostanie złożony wniosek o płatność za kwartał kwiecień-czerwiec.

● Kolejne posiedzenie Grupy Zarządzającej Projektem (GZP) planowane jest na początek września br.

● Podpisano umowę z firmą Acropolis na usługę dotyczącą rekrutacji 200 beneficjentów w okresie do 31 grudnia 2010 roku.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę