Absolutorium

Obowiązujący Statut nie wymaga przyjmowania uchwały o udzieleniu (bądź nie) absolutorium, ale nie ma też zakazu głosowania takiej uchwały.  Głosowanie absolutorium stanowi ogólną ocenę działalności danej władzy wykonawczej (np. KZ, ZR, rady sekcji lub sekretariatu) za dany okres, a jego nie udzielenie nie pociąga żadnych negatywnych skutków wobec poszczególnych jej członków, np. zakazu ubiegania się o daną funkcję na kolejną kadencję. Coraz częściej zamiast głosowania nad udzieleniem absolutorium, poddaje się pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania z działalności danej władzy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę