TESTING page

the content itp, lorem ipsum, itp, lorem ipsumndfsfsdf, sdf, sd fs,dfsdfsdfsdfsd fsd.

Najprawdopodobniej wkrótce, jeszcze w czerwcu, „Solidarność” z sanepidów zorganizuje akcję protestacyjną przed Sejmem. Związkowcy sprzeciwiają się forsowanej przed Ministerstwo Rolnictwa reformie systemu kontroli bezpieczeństwa żywności. …
Czytaj więcej...
Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podporządkowanej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oznacza de facto konflikt interesu. Bowiem jak alarmuje „Solidarność”, kontrolą żywności zajmie się resort …
Czytaj więcej...
Rewolucję walki z bezrobociem zapowiada resort pracy. Zgodnie z przygotowanymi założeniami reformy rynku pracy urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji rządowej, …
Czytaj więcej...
8 lutego 1951 r. w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, żołnierzu niezłomnym, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK, a …
Czytaj więcej...
22 stycznia 1863 r. na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim wybuchło Powstanie styczniowe. Objęło swym zasięgiem Litwę, obecną Białoruś i część dzisiejszej Ukrainy. Bezpośrednią przyczyną …
Czytaj więcej...