TESTING page

the content itp, lorem ipsum, itp, lorem ipsumndfsfsdf, sdf, sd fs,dfsdfsdfsdfsd fsd.

Akcja protestacyjna górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęła się 11 czerwca br. rano przed siedzibą Ministerstwa Energii przy ul. Kruczej 36 w Warszawie. Górnicy, a …
Czytaj więcej...
Od jutra, czyli od 7 maja 2019 r. pracownicy sądów i prokuratury – w tym także sądów administracyjnych – rozpoczynają następny etap protestu – ustawią …
Czytaj więcej...
Podstawową reguła przy zatrudnianiu cudzoziemców jest ich równe traktowanie z obywatelami państwa-gospodarza oraz unikanie wszelkich przejawów dumpingu i dyskryminacji płacowej. Za tym idzie więc obowiązek …
Czytaj więcej...
Od godziny 19 w niedzielę trwały dalsze negocjacje między stroną rządową i związkami reprezentującymi nauczycieli. Propozycje rządowe zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe. - Dwie …
Czytaj więcej...
W styczniu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach w Polsce. Jest to wynikiem zakończenia prac sezonowych w branżach takich jak …
Czytaj więcej...