TESTING page

the content itp, lorem ipsum, itp, lorem ipsumndfsfsdf, sdf, sd fs,dfsdfsdfsdfsd fsd.

22 stycznia 1863 r. na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim wybuchło Powstanie styczniowe. Objęło swym zasięgiem Litwę, obecną Białoruś i część współczesnej zachodniej Ukrainy. Pozostały …
Czytaj więcej...
Przypominamy, że do 10 stycznia każda organizacja związkowa jest zobowiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji. Taką informację składa się zawsze …
Czytaj więcej...
Najprawdopodobniej wkrótce, jeszcze w czerwcu, „Solidarność” z sanepidów zorganizuje akcję protestacyjną przed Sejmem. Związkowcy sprzeciwiają się forsowanej przed Ministerstwo Rolnictwa reformie systemu kontroli bezpieczeństwa żywności. …
Czytaj więcej...
Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podporządkowanej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oznacza de facto konflikt interesu. Bowiem jak alarmuje „Solidarność”, kontrolą żywności zajmie się resort …
Czytaj więcej...
Rewolucję walki z bezrobociem zapowiada resort pracy. Zgodnie z przygotowanymi założeniami reformy rynku pracy urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji rządowej, …
Czytaj więcej...