Szkolenia

Temat

marzec

kwiecień

maj


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              NOWOŚĆ*       06.03.

28.03

       12.04.

16.05


Zakładowe Komisje Rewizyjne    29-30.03. 
Mobbing                 NOWOŚĆ*      09.03.

 26.04.Prawo Pracy i Prawo Związkowe cz.I.


 

 21-25.05  
Prawo Pracy i Prawo Związkowe cz.II.       16-20.04.Wieżyca  


Rozwój Związku    12.05  
Szkolenie Kodeks Pracy


     
Negocjacje    19-23.03.

Wieżyca

 


 
Budowanie świadomej org.zw.jako konieczny warunek skuteczności jej działania                   NOWOŚĆ*   19-23.03.Wieżyca    16-20.04.Wieżyca

21-25.05


Szkolenie dla Skarbników-księgowanie

12.03.  
Szkolenie dla Skarbników