Szkolenia społecznych inspektorów pracy

Plan spotkań szkoleniowych w roku szkoleniowym 2015 / 2016

Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

 

Organizator i miejsce szkoleń –

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  Akwen

Gdańsk , ul. Wały Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.
 

Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.

L.p.

Termin spotkania

Godzina

Temat szkolenia

1.

 

23.10.2015 r.

 

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu.

2.

20.11.2015 r. 10.00 Ratownictwo i udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie.

3.

18.12.2015 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Odpowiedzialność materialna pracowników.

4.

15.01.2016 r.

10.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dot. emerytur i rent pracowniczych.

5.

19.02.2016 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany w prawie pracy.

6.

18.03.2016 r.

10.00

Sanepid. Czynniki związane ze środowiskiem pracy.

7.

15.04.2016 r.

10.00

Temat związany ze „Światowym dniem ofiar wypadków przy pracy

8.

13.05.2016 r.

(termin uległ zmianie z 20 na 13 maja)

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy.Wyniki kontroli w 2015 r.

9.

17.06.2016 r.

10.00

Podsumowanie roku szkoleniowego. Plan szkoleń na rok następny

KOORDYNATOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY

ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Stefan Gawroński