Święty Jan Paweł II

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,

  • abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
  • abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:

  • abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości,
  • abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
  • abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
  • abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
  • abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Proszę was o to…

Jan Paweł II w 1979 roku na krakowskich Błoniach
podczas wielkiego Bierzmowania Narodu

Broszura O was i za was. Jan Paweł II o „Solidarności”, KK NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 2008.

JP2 do Solidarnoci - broszura.indd

Około 800 tys. pielgrzymów z całego świata, dwóch papieży, kilka tysięcy kapłanów, w tym kilkuset biskupów. Blisko sto oficjalnych delegacji, 24 głowy państwa. I dwaj …
Czytaj więcej...
Westerplatte – reduta polskości, symbol bohaterstwa i poświęcenia Polaków w czasie II wojny światowej, a jednocześnie… jedyne niemieckojęzyczne (wester – zachodnia, platte – płyta, wyspa) …
Czytaj więcej...
Jan Paweł II. Jak Go pamiętamy?
Czytaj więcej...
Przywołując słowa papieża, najczęściej pamiętamy o jego wypowiedziach podczas publicznych wystąpień, homilii i przekazów medialnych. Zapominamy o papieskich dokumentach, które stanowią przecież kręgosłup oficjalnego nauczania każdego kolejnego następcy …
Czytaj więcej...
To łacińskie określenie biskupa Rzymu, używane już od V w. za sprawą papieża Leona I, chociaż nigdy nieuznane za oficjalny papieski tytuł. Trudno oprzeć się …
Czytaj więcej...
„Święty natychmiast!” – głosiły transparenty wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Również najwyżsi dostojnicy Kościoła nie …
Czytaj więcej...
18 maja 1920 roku w Wadowicach przychodzi na świat Karol Józef Wojtyła, jako drugi syn Karola Wojtyły (porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień) i Emilii z Kaczorowskich.
Czytaj więcej...
Mówił o nas i za nas – wspominają Jana Pawła II członkowie „Solidarności”, cytując jego własne słowa. Podczas licznych spotkań ze związkowcami papież Polak wykazywał wobec nich …
Czytaj więcej...