Spojrzenie – felietony Jacka RybickiegoObrońcy demokracji


W czasach mojej młodości modne były kawały o tzw. szczytach – szczyt mądrości, szczyt głupoty, szczyt chamstwa itp. Zapewne szczytem bezczelności będzie można nazywać od …

Prawa pracownicze a konstytucja


W ostatnich dniach wydobyłem nieco już zakurzony po 23 latach obywatelski projekt Konstytucji RP z 1994 roku, firmowany wówczas m.in. przez NSZZ „Solidarność”. Śmiem zresztą …

Nie będzie tak, jak było


Totalna opozycja próbuje totalnie zakrzyczeć pozytywne dane płynące z gospodarki i rynku pracy. Po względnie udanym zamknięciu roku ubiegłego (nieco niższy PKB, ale również niższy …

Konstytucyjne refleksje


Jak przystało na początek maja i święto Konstytucji 3 maja uchwalonej w 1791 roku, w kraju rozgorzała konstytucyjna debata. Dominuje w niej prezydencka propozycja narodowej …

Na marginesie Unii Europejskiej


Ostatnio można częściej zobaczyć na ulicach polskich miast flagi i symbole Unii Europejskiej niż biel i czerwień. Szczególnie często powiewają one w Gdańsku, na przykład parę dni temu …

Konstytucja dla biznesu przeciw pracownikom?


Wicepremier Mateusz Morawiecki był gościem ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej w Gdańsku. W swoim wystąpieniu – jak donoszą media – podkreślał konieczność społecznej i gospodarczej solidarności, chwalił 500+ i podniesienie …

Inspektorzy skontrolują


Według statystyków, jak mówią złośliwie, pies i ja mamy średnio po trzy nogi. Ma to oczywiście pokazywać nieprzydatność wszelkich statystyk do analizy faktycznego stanu. Ale z drugiej …

Grudniowe uroczystości i opozycji zabawa zapałkami


17 grudnia 1981 roku stałem wraz z tłumem ludzi przy ówczesnym hotelu Monopol naprzeciwko dworca w Gdańsku. Przed nami w śniegu świeciły się lampki wokół krzyży postawionych, by …

Rok zmian


Prezydent Andrzej Duda na odbywającym się w zeszłym tygodniu Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” podkreślił, że umowa zawarta z „Solidarnością” w trakcie jego kampanii wyborczej jest ważna i będzie …

Filar socjalny nie dla Polski?


Musimy zintensyfikować prace nad uczciwym i prawdziwie paneuropejskim rynkiem pracy. (…) W ramach tych działań będę chciał stworzyć europejski filar praw socjalnych, który bierze pod uwagę zmieniające …