Zmiana przynależności

Zmiana przynależności do podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Każdy członek Związku może należeć wyłącznie do jednej organizacji zakładowej, niezależnie od liczby tytułów uprawniających do członkostwa w Związku. Nie dotyczy to przynależności do NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Zmiana przynależności do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej może nastąpić w wyniku zmiany pracodawcy lub wystąpienia z tej jednostki i kontynuowania członkostwa w innej organizacji zakładowej i międzyzakładowej, a także w wyniku zmian obszaru działania organizacji zakładowych lub międzyzakładowych. Aby zachować staż związkowy należy przystąpić do innej zakładowej lub międzyzakładowej organizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od utraty prawa przynależności lub wystąpienia z organizacji dotychczasowej, a także udokumentować swoją przynależność do Związku w poprzedniej organizacji. (§ 10 Statutu; Uchwała KK nr 2/06)

Członek Związku w przypadku, gdy po przekształceniach strukturalnych pracodawcy jego miejsce lub zakład pracy nie jest objęty działalnością żadnej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, ma do wyboru:

a) pozostać członkiem dotychczasowej organizacji zakładowej, jeżeli komisja zakładowa wyrazi na to zgodę. Wówczas dotychczasowa organizacja zakładowa rozszerza swój zakres działania na nowy zakład pracy i przekształca się w organizację międzyzakładową

b) złożyć deklarację członkowską w dowolnie wybranej przez siebie organizacji zakładowej, działającej na terenie danego regionu. Po przyjęciu danej osoby w poczet członków organizacja przyjmująca rozszerza swój dotychczasowy zakres działania na nowego pracodawcę zatrudniającego tę osobę i przekształca się w organizację międzyzakładową, jeżeli dotychczas stanowiła organizację zakładową

c) podjąć inicjatywę utworzenia samodzielnej organizacji zakładowej, zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu.

W przypadku, gdy po przekształceniach strukturalnych pracodawcy, jego miejsce lub zakład pracy jest objęty działalnością innej organizacji zakładowej, wówczas przenosi swoją deklarację członkowską do tej organizacji i staje się jej członkiem z mocy prawa. Oznacza to, że w takim przypadku komisja zakładowa nie może odmówić mu prawa do kontynuowania członkostwa w Związku. (§ 11 Statutu; Uchwała KK nr 2/06)

Przejście na emeryturę lub rentę oraz utrata zatrudnienia nie powodują ustania członkostwa w dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. (§ 10 ust. 6 Statutu)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę