Zarząd regionu

Skrót: ZR. Statutowa władza wykonawcza regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje na swoim terenie Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej oraz innych organizacji i instytucji. ZR odpowiada za realizację w regionie polityki i programu Związku określonego przez władze nadrzędne, np. KZD, KK, WZD regionu. Obecnie w Związku są 34 regiony, które nie pokrywają się z województwami – Region Gdański nie obejmuje powiatów: słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego i Miasta Słupsk (Region Słupski), a także powiatu kwidzyńskiego (Region Elbląski).

Skład Zarządu Regionu jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów Regionu na czteroletnie kadencje (obecnie 2010-2014). Walne Zebranie Delegatów Regionu ustala także liczbę członków ZR. W obecnej kadencji ZR Gdańskiego liczy 69 osób.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę