Zakładowe zebranie członków/delegatów

Najwyższa władza organizacji zakładowej, której członkami są wszyscy członkowie Związku zrzeszeni w tej organizacji. Jest ona uprawniona m.in. do uchwalania programu i strategii działania dla całej organizacji oraz wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków władzy wykonawczej (komisji zakładowej) oraz członków zakładowej komisji rewizyjnej. W organizacjach międzyzakładowych odpowiednikiem zakładowego zebrania członków lub delegatów jest międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.

W organizacjach zrzeszających większą liczbę członków przeprowadza się wybory delegatów w okręgach wyborczych wyznaczonych przez komisję zakładową lub zakładową komisję wyborczą. Z reguły okręgi wyborcze dopasowane są do struktury zakładu pracy.Delegaci reprezentują pozostałych członków Związku zrzeszonych w tej organizacji, a odpowiednikiem zakładowego zebrania członków jest zakładowe zebranie delegatów.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę