Władza wykonawcza w Związku

Władzą wykonawczą w organizacji zakładowej, międzyzakładowej i koordynacyjnej jest odpowiednio komisja zakładowa, międzyzakładowa i koordynacyjna, a w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, także komisja wydziałowa, oddziałowa lub podzakładowa. (§ 34 pkt 7 Statutu) W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarządem, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, jest jej władza wykonawcza.  Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec innych jednostek organizacyjnych Związku. Podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla wszystkich władz wewnętrznych jednostek organizacyjnych, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie. Władza wykonawcza może przekazać swoje uprawnienia komisji zakładowej (jeśli władzą wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku jest komisja koordynacyjna), komisji podzakładowej, wydziałowej lub oddziałowej. Władza wykonawcza może wybrać ze swojego grona prezydium, któremu przekazuje część swoich uprawnień. (§ 41 Statutu)

Zob. władza stanowiąca, władza kontrolna

Download PDF
Powrót Drukuj stronę