Władza stanowiąca w Związku

Najwyższą władzą każdej jednostki organizacyjnej Związku jest władza stanowiąca. Władzą stanowiącą w organizacji zakładowej, międzyzakładowej i koordynacyjnej jest odpowiednio zakładowe, międzyzakładowe i koordynacyjne zebranie członków lub delegatów.  Do kompetencji władz stanowiących należy między innymi wybór władzy wykonawczej oraz władzy kontrolnej, a także podejmowanie uchwał i decyzji wiążących dla władz jednostek podrzędnych danej jednostki organizacyjnej Związku w zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie. (§ 34 pkt 2 oraz § 38 Statutu) W wewnętrznych jednostkach organizacyjnych Związku władzą stanowiącą jest odpowiednio wydziałowe, oddziałowe lub podzakładowe zebranie członków lub delegatów.  (§ 34 pkt 7 Statutu)

Zob. władza wykonawcza

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę