Władza kontrolna w Związku

Władzą kontrolną organizacji zakładowej, międzyzakładowej i koordynacyjnej jest odpowiednio: zakładowa komisja rewizyjna, międzyzakładowa komisja rewizyjna i koordynacyjna komisja rewizyjna. W wewnętrznych jednostkach organizacyjnych władzą kontrolną jest podzakładowa komisja rewizyjna oraz jeżeli została powołana – odpowiednio: wydziałowa lub oddziałowa komisja rewizyjna. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej i jej prezydium w zakresie działalności finansowej oraz zgodności jej działania z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa powszechnie obowiązującego.  (Uchwała nr 2 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów)

Zob. władza stanowiąca, władza wykonawcza

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę