Statut NSZZ „Solidarność”

„Konstytucja” Związku – zbiór podstawowych przepisów prawnych uchwalonych przez najwyższą władzę Związku – Krajowy Zjazd Delegatów, zarejestrowanych przez Sąd Rejestrowy w Gdańsku, obowiązujących wszystkich członków Związku. Statut określa m.in.: cele Związku i sposób ich realizacji, strukturę Związku, kompetencje i obowiązki statutowych władz związkowych wszystkich szczebli , prawa i obowiązki członków Związku oraz sposób wyboru władz.

Zob. Treść Statutu NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę