Regionalna komisja rewizyjna

Skrót: RKR. Podstawowym zadaniem RKR jest nadzór nad zgodnością działalności zarządu regionu z postanowieniami Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Komisji Krajowej i walnego zebrania delegatów regionu działalności zarządu regionu oraz nad jego działalnością finansową. RKR może też kontrolować – po uzyskaniu akceptacji zarządu regionu – wszystkie jednostki organizacyjne Związku działające w regionie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę