Organizacja zakładowa

Podstawowa jednostka organizacyjna Związku, obejmująca swoim działaniem jednego pracodawcę, co oznacza, że członkami tej organizacji nie mogą być pracownicy zatrudnieni przez innych pracodawców. Przyjęcie na członka Związku pracownika innego pracodawcy zmienia status organizacji z zakładowej na międzyzakładową. Organizacja zakładowa posiada osobowość prawną, którą nabywa wraz z wszystkimi innymi uprawnieniami z chwilą rejestracji przez właściwy zarząd regionu.

Organizacją zakładową jest również zakładowa organizacja koordynacyjna. Nie posiada ona jednak osobowości prawnej, którą posiadają jej wewnętrzne jednostki (organizacje zakładowe, które utraciły status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę