Organizacja podzakładowa

Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury pracodawcy utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może, na wniosek zebrania członków lub delegatów danej jednostki organizacyjnej Związku, której stała się częścią, zostać zarejestrowana – przez właściwy terytorialnie dla niej zarząd regionu – jako organizacja podzakładowa. Organizacja podzakładowa powstała w wyniku zmiany struktury pracodawcy, w całości przejmuje majątek po byłej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. (szczegóły § 19 pkt 8 i § 21 Statutu oraz uchwała KK nr 22/04 i 20/05)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę