Okręg wyborczy łączony
Okręg   wyborczy łączony tworzą organizacje zakładowe lub międzyzakładowe, które ze   względu na swoją wielkość nie są uprawnione do samodzielnego wyboru delegata,   a przez połączenie się osiągają minimalną wielkość okręgu wyborczego. W takim   okręgu wyboru delegata dokonują elektorzy wybrani przez zakładowe zebrania   członków lub delegatów organizacji tworzących dany okręg.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę