Kworum/Quorum

Do ważności obrad władz Związku i ważności podjętych przez nią decyzji – bez względu na rangę dokumentu, np. uchwała, stanowisko, opinia czy apel, itp.  – wymagane jest aby w podejmowaniu tych decyzji (w głosowaniu) brała udział co najmniej połowa członków danej władzy, czyli tak zwane kworum. Bez kworum posiedzenie danej władzy nie może być uznane za prawomocne i nie może podejmować w jej imieniu żadnych decyzji czy głosowań.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę