Komisja zakładowa

Skrót: KZ. Statutowa władza wykonawcza organizacji zakładowej, realizująca statutowe cele oraz politykę i program Związku określony przez jej władze nadrzędne, np. zakładowe zebranie członków lub delegatów, zarząd regionu, Komisja Krajowa lub Krajowy Zjazd Delegatów. Komisja zakładowa reprezentuje członków organizacji zakładowej wobec pracodawcy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę