Komisja Krajowa

Skrót: KK. Statutowa ogólnokrajowa władza wykonawcza  Związku, w skład której wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów. KK odpowiada za realizację programu Związku uchwalonego przez KZD, reprezentuje Związek wobec wszystkich partnerów zewnętrznych, kieruje działalnością Związku oraz rejestruje regiony, krajowe branżowe jednostki organizacyjne i międzyzakładowe komisje koordynacyjne.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę