Kadencja

Okres sprawowania funkcji przez statutowe władze Związku wszystkich szczebli. Termin obowiązkowych wyborów na nową kadencję określa Komisja Krajowa w drodze uchwały. Początkiem kadencji władzy stanowiącej jest rozpoczęcie pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji. Początkiem kadencji wladzy wykonawczej i kontrolnej jest moment wyboru co najmniej polowy jej członków. Początek kadencji danej władzy jest jednocześn ie momentem zakończenia poprzedniej kadencji. Obecnie kadencja trwa 4 lata. Wszystkie wybory w trakcie trwania kadencji są wyborami uzupełniającymi, a funkcje w nich obsadzone pełnić można do końca bieżącej kadencji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę