Jednostki organizacyjne Związku

Statutowymi jednostkami organizacyjnymi  Związku są:

  1. podstawowe jednostki organizacyjne Związku, czyli organizacje zakładowe,      międzyzakładowe, a także organizacje terenowe oraz zakładowe organizacje      koordynacyjne,
  2. regiony,
  3. krajowe i regionalne sekretariaty branżowe,
  4. krajowe,  międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe
  5. sekcje zawodowe i problemowe,
  6. Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów.

Jednostki organizacyjne Związku wymienione w punktach: a. (z wyjątkiem zakładowej organizacji koordynacyjnej), b., f, oraz krajowe sekretariaty branżowe – a nie jej władze – posiadają osobowość prawną, którą nabywają z chwilą rejestracji dokonanej przez statutowo uprawnioną do tego władzę. Np. organizacje wymienione w punkcie; a., (z wyjątkiem zakładowej organizacji koordynacyjnej, którą rejestruje Komisja Krajowa), rejestruje zarząd regionu obejmujący swoim działaniem teren na którym powstaje dana organizacja. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku mogą tworzyć niższe (wewnętrzne) jednostki organizacyjne: organizacje oddziałowe, wydziałowe, podzakładowe lub koła. W zakładowych organizacjach koordynacyjnych ich wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi są organizacje zakładowe, które utraciły status organizacji zakładowej na skutek powstania nowego pracodawcy którego obejmuje swoim działaniem dana zakładowa organizacja koordynacyjna.

Zob. organizacja zakładowa, organizacja międzyzakładowa,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę