Czynne prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze oznacza, że dany członek Związku jest uprawniony do bezpośredniego (osobistego) wyboru członków władzy danej jednostki organizacyjnej Związku. W organizacjach zakładowych lub międzyzakładowych, w których wyboru dokonują zebrania członków, czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie tej organizacji. W pozostałych przypadkach prawo to posiadają tylko delegaci na zebranie delegatów (kongres, Zjazd) danej jednostki organizacyjnej Związku.

Zob. bierne prawo wyborcze

Download PDF
Powrót Drukuj stronę