Bierne prawo wyborcze

Bierne prawo wyborcze oznacza, że członek Związku może kandydować i być wybierany na funkcje związkowe, których wybór ten dotyczy. W NSZZ „Solidarność” bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie władzy stanowiącej uprawnieni do głosowania, będący członkami Związku przez co najmniej 6 miesięcy. Wymóg 6 miesięcznego stażu związkowego nie dotyczy członków nowopowstałej organizacji. Ponadto Statut Związku rozszerza bierne prawo wyborcze na innych członków Związku, którzy po spełnieniu warunków określonych w Statucie mogą kandydować na funkcje związkowe.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę