Uchwała finansowa Związku

Zbiór przepisów regulujących sprawy dotyczące finansowej sfery działalności Związku, m.in.: obowiązującej składki członkowskiej i jej podziału, zasiłków statutowych oraz wynagrodzenia działaczy Związku. Uchwała finansowa jest przyjmowana przez Krajowy Zjazd Delegatów – najwyższą władzę stanowiącą NSZZ „Solidarność”.

Zob. Uchwała finansowa

Download PDF
Powrót Drukuj stronę