Ważne:

3,9 proc. PKB – w takim tempie rozwijała się polska gospodarka w II kw. br. (dane GUS). To jeden z największych wzrostów PKP w Unii Europejskiej w tym okresie.