Ważne:

 Stowarzyszenie Strzebielinek, skupiające byłych internowanych w obozie odosobnienia w Strzebielinku i ich rodziny rozpoczyna zbiórkę pieniędzy na sztandar Stowarzyszenia