Urlop ojcowski

Obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. uprawnienie do urlopu ojcowskiego osiągnęło w tym roku ostatecznie planowany wymiar 14 dni kalendarzowych. Przypomnieć należy, iż urlop ten przysługuje ojcu, do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia i jest niezależny od prawa do części urlopu macierzyńskiego. Skorzystanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika-ojca wychowującego dziecko jest fakultatywne. W celu realizacji tego prawa należy na 7 dni przed jego zaplanowanym rozpoczęciem złożyć pracodawcy stosowny, pisemny wniosek. Pracodawca ma obowiązek go zaakceptować. Wskazane powyżej warunki są jedynymi, które muszą zostać spełnione, aby skorzystać z tego rodzaju dodatkowej formy odpoczynku. Urlop ojcowski jest urlopem dodatkowym w stosunku do urlopu wypoczynkowego. Należy również zauważyć, iż urlop ten nie podlega dzieleniu na części, zaś liczba przysługujących dni jest niezmienna bez względu na ilość urodzeń w trakcie jednego porodu. Ponadto w sposobie ochrony pracownika jest on zbieżny z urlopem macierzyńskim.

Łukasz Sulej

Stan prawny: 2 maja 2012 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę