Ważne:

 O 64 procent wzrosła wydajność pracy w Polsce w latach od 2000-2016, co stawia nas na pierwszym miejscu w Europie. Niestety, tempo wzrostu płac było dwukrotnie niższe.