Związkowcy i pracodawcy jednym głosem przeciwko pozbawieniu Ministra Zdrowia kompetencji do koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce

W dniu 4 kwietnia na kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego, partnerzy społeczni przy Ministrze Zdrowia przyjęli wspólne stanowisko ws. pozbawienia Ministra kompetencji do koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Związkowcy i pracodawcy negatywnie oceniają zmiany planowane m.in. przez Ministra Rolnictwa, mające na celu wyłączenie badania żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma charakter kompleksowy i wpisuje się w szeroko rozumiany nadzór epidemiologiczny. Tak ulokowany nadzór nad bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem epidemiologicznym jest elementem nadzoru nad zdrowiem publicznym funkcjonującym od wielu już lat, który sprawdził się w różnych sytuacjach kryzysowych. Dlatego, wypracowywana przez MRiRW koncepcja diametralnej zmiany dotycząca odebrania Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest niezrozumiała i w konsekwencji może przynieść załamanie dobrze funkcjonującego systemu.

Zaapelowano również o przywrócenie pionowego podporządkowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministrowi Zdrowia.

W obecnym porządku prawnym brak jest bezpośredniego wpływu Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego na działania organów Inspekcji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Przyniosło to negatywny skutek na przestrzeni lat 2010–2015, w postaci m.in. wygaszania działalności laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co stanowiło etap przejściowy do całkowitej ich likwidacji według koncepcji wojewodów. W wyżej wymienionym okresie zlikwidowano ponad 40 laboratoriów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Proces ten przebiegał bez zgody Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Pionizacja umożliwi strategiczne planowanie i racjonalne wykorzystanie sieci laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Stanowisko Zostało przesłane na ręce Prezesa Rady Ministrów p. Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Piotra Dudy Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Treść stanowiska: Stanowisko_z_dnia_04.04.2016

 

Źródło: NSZZ „Solidarność” Sekretariat Ochrony Zdrowia

Download PDF
Powrót Drukuj stronę