XXIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Rok 2018 to czas wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu i powołania Polskiego Towarzystwa Ratunkowego.

Podczas XXIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa odbędzie się debata naukowa nt. „Ratownictwo medyczne w samorządzie terytorialnym”.

Obrady odbędą się 14 listopada 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4.

Organizatorami Forum są:

 • Prezydent Miasta Inowrocławia,
 • Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
 • Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 • Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Klinika Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
 • Polskie Towarzystwo Ratunkowe.

Podczas sesji naukowej zostanie dokonana próba wypracowania standardów postępowania dotyczących kluczowych rozwiązań prawno-organizacyjnych, logistycznych, technologicznych ratownictwa medycznego w jednostkach samorządu terytorialnego.

W trakcie konferencji zostanie przedstawiony dorobek naukowy i organizacyjny nestora anestezjologii i ratownictwa medycznego śp. prof. dr hab. Witolda Jurczyka.

Patronat honorowy nad tegorocznym Forum Ratownictwa objęli: Łukasz Szumowski Minister Zdrowia, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof. dr hab. Andrzej Tretyn Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Andrzej Tykarski Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Informacje o konferencji znajdują się na www.forumrat.inowroclaw.pl.

 

Źródło: medexpess.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę