WZD Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia

W dniach 17-18 października br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia w Jastrzębiej Górze. W zebraniu uczestniczyło 38 Delegatów Sekcji oraz zaproszeni Goście, m.in. Roman Kuzimski – zastępca Przewodniczącego ZRG.

Podczas WZD zostały przedstawione sprawozdania:

- z dotychczasowej działalności Sekcji – Przewodnicząca Sekcji Irena Jenda,

- finansowe – Skarbnik Sekcji Monika Lorkowska,

- Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący K.R. Andrzej Pufelski.

Ważnym elementem WZD było omówienie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, gdzie część merytoryczną omówili zaproszeni goście, tj. Katarzyna Zimmer-Drabczyk – Kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej oraz Grzegorz Cezary Urbaniak - zastępca Przewodniczącej Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

Poruszany był również temat jak skutecznie organizować pracowników w Związek. Prezentację poprowadzili Janusz Zabiega – trener, metodyk oraz Mariusz Skrzypek – trener, metodyk.

Dokonano wyborów uzupełniających – w wyniku tajnego głosowania na członka Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia został wybrany Marek Zawadzki, który od początku kadencji czynnie działa na rzecz Sekcji.

Podczas obrad Delegaci podjęli trzy stanowiska oraz jeden apel:

WZD – Stanowisko nr 1-2016 – WZD Jastrzebia Góra 17.10.2016

WZD – Stanowisko nr 2-2016 – WZD Jastrzebia Góra 17.10.2016

WZD – Stanowisko nr 3-2016 – WZD Jastrzebia Góra 17.10.2016

WZD – Apel nr 1-2016 – WZD Jastrzebia Góra 17.10.2016

Wszystkim Delegatom oraz Gościom dziękujemy za uczestnictwo w Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji oraz za obrady przeprowadzone w miłej atmosferze.

Galeria zdjęć:

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę