Wypisywanie recept przez pielęgniarki i położne

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Przepisy dotyczące wypisywania recept przez pielęgniarki i położne będą zmienione ze względu na projekt 75+. Również pielęgniarki będą miały możliwość wypisywania recept pacjentom, którzy ukończyli 75 lat.

Rozporządzenie umożliwi ordynowanie przez uprawnione pielęgniarki bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pacjentom, którzy ukończyli 75. rok życia. Leki te będą wypisywane wyłącznie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu można składać przez dwa tygodnie. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 września br.

 

Źródło: www.medexpress.pl

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę