Ważne! Informacja kwartalna

Przypominamy o obowiązku cokwartalnego zawiadomienia pracodawcy o liczbie członków Organizacji.

Obowiązek ten należy spełnić do 10 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale (czyli do 10 października br.).

Podstawa prawna art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku może zostać odczytane przez pracodawcę jako brak istnienia organizacji związkowej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę