Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Jak poinformował Medexpress Robert Włodarczyk, zastępca przewodniczącego zarządu głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia” pojawiły się naciski na wprowadzenie poprawek w Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty.

„Ministerstwo Zdrowia wywiera naciski na środowisko celem uzyskania akceptacji na wprowadzenie poprawek do Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Zmiany miałyby dotyczyć likwidacji Samorządu Zawodowego, oraz wprowadzenia zapisu likwidującego samodzielność zawodową fizjoterapeutów poprzez konieczność pracy wyłącznie na zlecenie lekarskie. Co te zmiany oznaczają w praktyce? Zlikwidowanie Samorządu ułatwi Ministerstwu Zdrowia narzucanie (poprzez brak organu konsultacyjnego) środowisku regulacji będących wyznacznikiem aktualnej linii politycznej rządu niejednokrotnie stojącej w sprzeczności z zapotrzebowaniem społecznym. Z kolei wprowadzenie zapisu o pracy fizjoterapeutów wyłącznie na zlecenie lekarskie spowoduje zagrożenie paraliżem działania, a nawet możliwością likwidacji kilkunastu tysięcy podmiotów świadczących prywatnie leczenie fizjoterapeutyczne prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Oznacza to totalną destrukcję obecnego systemu, wydłużenie kolejek na zabiegi nawet od kilkunastu miesięcy do w skrajnych przypadkach kilku lat, utratę pracy dla tysięcy fizjoterapeutów prowadzących prywatne gabinety, lub zejście do szarej strefy. Zamiast poprawy dostępu do świadczeń otrzymamy chaos i brak kontroli. Czy o to chodzi w Ministerstwie Zdrowia w imię poprawności politycznej i solidarności zawodowej?” – pisze w liście Robert Włodarczyk.

Ustawa ma wejść w życie 31 maja 2016 r., jednak ten termin ma zostać przesunięty o 18 miesięcy. Ustawa wprowadza samorząd fizjoterapeutów oraz wymogi wobec przyszłych specjalistów podobne do lekarskich. Osoby, które po 1 października 2017 r. rozpoczną naukę fizjoterapii będą musiały odbyć półroczną praktykę po ukończeniu studiów oraz zdać Fizjoterapeutyczny Egzamin Państwowy. Wtedy zostaną wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów. Ustawa reguluje też powstanie samorządu fizjoterapeutów.

W myśl ustawy, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/fizjoterapeuci-sa-naciski-w-sprawie-zmian-ustawy-o-zawodzie-fizjoterapeuty/63617

medexpress logotyp

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę