Stanowisko Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia na posiedzeniu Rady w dniu 14 października br. podjęła następujące stanowisko:

Stanowisko nr 1

Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia

z dnia 14 października 2015 r.

W związku z protestem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” oświadcza co następuje:

  • Podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w formie realizowanej przez ministra Mariana Zembalę, choć jak najbardziej uzasadnione, nie tylko nie satysfakcjonują tego środowiska, ale również w sposób rażący konfliktują je z pozostałymi grupami zawodowymi zatrudnionymi w ochronie zdrowia a pominiętymi w rozporządzeniu pana ministra.
  • W ochronie zdrowia poza lekarzami i pielęgniarkami pracuje jeszcze olbrzymia, blisko 100 tysięczna rzesza pracowników medycznych i niemedycznych, których praca jest niezbędna w procesie leczenia. Od wielu lat czekają na podwyżkę, a ich wynagrodzenia są niejednokrotnie niższe, niż środowiska pielęgniarskiego.
  • Decyzje ministra Zembali dotyczące zarówno sposobu procedowania nad projektem, jak i samych zapisów rozporządzenia dotyczącego pielęgniarek i położnych dalekie są od obowiązujących standardów i norm prawnych.
  • Przeciwstawiamy się metodom stosowanym przez rządzących, które prowadzą do dzielenia i konfliktowania różnych środowisk pracowniczych.

 

Prosimy o zajęcie tożsamego stanowiska w swoich organizacjach związkowych oraz o przedstawienie wszystkim członkom i pracodawcy.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę