Stanowisko Krajowej Sekcji Służby Zdrowia w związku z protestem środowisk medycznych

Ostatnie skandaliczne decyzje ministra zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia dla jednej grupy zawodowej wywołują uzasadnione protesty środowiska medycznego, konfliktują pracowników i wywołują napięcia społeczne w placówkach zdrowia. Są klasycznym przykładem zasady „dziel i rządź”.

W naszym Związku jest wiele pielęgniarek i położnych, których niskie wynagrodzenia wymagają podwyżek. Nigdy jednak nie będzie naszej zgody na pomijanie innych i czynienie z nich pracowników drugiej, gorszej kategorii.

Służba zdrowia wspólnie pracująca na rzecz pacjenta musi stanowić kolektyw – nie ma w niej miejsca na rywalizację i wywyższanie się.

Dlatego jednoznacznie negatywnie oceniamy działania zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który w sposób świadomy prowadzi do rozbicia współpracy personelu medycznego.

Działając na rzecz wszystkich pracowników solidarnie domagamy się:

- Wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych

- Zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia

- Systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych

- Zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia

Wobec rażącego złamania prawa i wszelkich zasad dialogu społecznego, niszczenia polskiej służby zdrowia, prywatyzacji i likwidacji szpitali, pogorszenia dostępności do świadczeń medycznych Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia wzywa do niegłosowania na przedstawicieli partii PO i PSL w najbliższych wyborach.

239-S

Download PDF
Powrót Drukuj stronę