Spotkanie w sprawie Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej

W dniu 24 stycznia 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim i Wiceministrem Zbigniewrm Królem.

Przedstawiciele pracowników przedstawili postulaty strony społecznej, które zostały omówione w trakcie spotkania.

Ustalono, że wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w ROPS wzrosną o 400 złotych brutto od stycznia br. Zagwarantowano wzrost o dodatkowe 300 złotych od lipca – do „podstawy” lub dodatkowym składnikiem wynagrodzeń.

Uzgodniono konieczność włączenia pracownika ochrony psychiatrycznej do grupy pracowników tzw działalności podstawowej w rozporządzeniu „kwalifikacyjnym”.

Przedyskutowano konieczność podwyższenia dodatku specjalnego. Dziś wynosi on zaledwie 10% a warunki pracy  są skrajnie trudne. Uzgodniono, że również pielęgniarki zatrudnione w ROPS będą miały włączone tzw dodatek Zembalowy do podstawy wynagrodzenia.

W trzech Regionalnych Ośrodkacg Psychiatrii Sądowej w Polsce  – w Garwolinie, Starogardzie Gdańskim oraz Branicach zatrudnionych jest blisko 500 osób. Placówki podlegają Ministerstwu Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Rozmowy będą kontynuowane.

 

SOZ logo ikona

Download PDF
Powrót Drukuj stronę