Spotkanie plenarne przewodniczących z nowo wybraną Radą Sekcji i Komisją Rewizyjną

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza na pierwsze po wyborach spotkanie plenarne przewodniczących (lub przedstawicieli) z nowo wybraną Radą Sekcji i Komisją Rewizyjną Sekcji.

Zebranie odbędzie się 10 września 2014 r. (środa) o godz. 13.30 w sali Akwen w siedzibie Regionu – Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24.

W naszym spotkaniu wezmą udział zaproszeni goście:

 1. Katarzyna Zimmer – Drabczyk – kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i członek Rady Społecznej Pomorskiego Oddziału NFZ
 2. Iwona Lipkowska – prawnik Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”

 

Podstawa prawna zwolnienia: Ustawa o związkach z dnia 23.05.1991 r., art. 31 ust. 3.

Porządek posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Informacja z WZD Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia
 • skład Rady Sekcji i komisji rewizyjnej
 • skład prezydium
 1. Informacja z WZD Regionu
 1. Omówienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – dot. świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju 
 2. Omówienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – dot. poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów, zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne, funkcjonowania NFZ
 3. Harmonogram działań Sekcji
 4. Założenia programowe na kadencję
 5. Informacja z zakładów opieki zdrowotnej
 6. Wolne wnioski

Z poważaniem
Przewodnicząca Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego
Irena Jenda

Download PDF
Powrót Drukuj stronę