Oświadczenie Rady KSSZ NSZZ „Solidarność”

Oświadczenie

Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

NSZZ „Solidarność”

W związku z protestem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ Solidarność oświadcza co następuje:

- Podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w formie realizowanej przez ministra Mariana Zembalę choć jak najbardziej uzasadnione, nie tylko nie satysfakcjonują tego środowiska, ale również w sposób rażący konfliktują je z pozostałymi grupami zawodowymi zatrudnionymi w ochronie zdrowia a pominiętymi w rozporządzeniu pana ministra.

- Przypominamy, w ochronie zdrowia poza lekarzami i pielęgniarkami pracuje jeszcze olbrzymia, blisko 100 tysięczna rzesza pracowników medycznych i nie medycznych, których praca jest niezbędna w procesie leczenia. Od wielu lat czekają na podwyżkę a ich wynagrodzenia są niejednokrotnie niższe niż środowiska pielęgniarskiego.

- Decyzje ministra Zembali dotyczące zarówno sposobu procedowania nad projektem, jak i samych zapisów rozporządzenia dotyczącego pielęgniarek i położnych dalekie są od obowiązujących standardów i norm prawnych..

- Metody sprawowania władzy za pomocą dzielenia i konfliktowania różnych środowisk pracowniczych stosowane przez koalicje PO – PSL stały się zasadą rządzenia poprzez podział. Ta władza już dawno utraciła mandat społeczny – dlatego zwracamy się do wszystkich członków NSZZ Solidarność zatrudnionych w ochronie zdrowia o nie oddawanie swoich głosów na członków obecnej koalicji w najbliższych wyborach parlamentarnych.

238-osw1 oswiadczenie

Download PDF
Powrót Drukuj stronę