Służba zdrowia – nowa przewodnicząca, stare problemy

Pierwsze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w nowej kadencji rozpoczęło się 6 czerwca w Sali Akwen w Gdańsku. Gościem zebrania był przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, który podziękował związkowcom z ochrony zdrowia za pracę w poprzedniej, trudnej kadencji oraz życzył skuteczności i sukcesów w kolejnych 4 latach.

– Ostatnie lata w służbie zdrowia były bardzo trudne. To m.in. przekształcenia placówek, zwolnienia pracowników i złe warunki pracy. Jak wynika z danych Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, w naszym regionie to służba zdrowia była branżą, w której najczęściej zatrudniano pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Głos związkowców z „S”, sprzeciw wobec takich praktyk był bardzo ważny. Potrafiliście w tych trudnych warunkach utrzymać „S” w swoich placówkach. Gdyby nie wy, to jeszcze więcej pracowników zostałoby zwolnionych, a ci, którzy zostali, pracowaliby w gorszych warunkach. Niestety nic nie zapowiada, aby rozpoczęta właśnie kadencja miała być dla was łatwiejsza. „Solidarność” konsekwentnie będzie sprzeciwiać się polityce przekształcania placówek służby zdrowia w spółki prawa handlowego, jeśli ma to służyć tylko i wyłącznie – a na to wygląda – zwalnianiu pracowników. Takiej restrukturyzacji przez przysyłanych z góry dyrektorów szpitali mówimy nie. Nie ma bowiem żadnych dowodów na to, że szpitale przekształcone w spółki funkcjonują lepiej. Mówię to również jako pacjent pomorskiej służby zdrowia – powiedział Krzysztof Dośla.

Zdjęcia: Adam Chmielecki

Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zrzesza ponad 1420 pracowników z 18 organizacji związkowych. W zebraniu wzięło udział 47 delegatów. Nową przewodniczącą gdańskiej sekcji służby zdrowia wybrano Irenę Jendę (z organizacji „S” w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku), która zapowiedziała zmiany organizacyjne i rozwój sekcji.

– Sytuacja w służbie zdrowia jest trudna, dlatego musi nas być więcej. Musimy podnieść poziom uzwiązkowienia w branży zarówno poprzez powstanie nowych organizacji związkowych, jak i zdobycie nowych członków w już istniejących. Przykłady komisji ze Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha na Zaspie oraz Podmiotu Leczniczego „Copernicus” w Gdańsku, które „idą jak burza”, pokazują, że jest to zadanie możliwe do realizacji – podkreślała Irena Jenda.

Nowa przewodnicząca jest kierownikiem Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, dlatego nic dziwnego, że położyła nacisk również na rozwój członków sekcji. – Ważne są szkolenia zarówno z prawa pracy, prawa związkowego, jak i przepisów obowiązujących w służbie zdrowia. Związkowcy to osoby, które muszą być doskonale przygotowane merytorycznie oraz znaleźć czas na duże zaangażowanie w działalność sekcji. Planuję również zintensyfikowanie naszej współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych orz jednostkami samorządu terytorialnego – zapowiedziała Irena Jenda.

Członkami Rady Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S” Regionu Gdańskiego zostali: Joanna Albayati („Copernicus”), Agnieszka Borkowska (Szpital św. Wojciecha), Paweł Formela (Szpital św. Wojciecha), Stanisława Hirsz-Lemke („Copernicus”), Sylwia Jurczyszyn (Szpital św. Wincentego a Paulo), Lucyna Kwasek (Szpital św. Wojciecha), Monika Lorkowska (Pomorski Oddział NFZ), Jakub Pawlak (Szpital św. Wojciecha), Maria Rogozińska (Uniwersytet Gdański), Andrzej Wojewoda („Copernicus”),

WZD regionalnej sekcji służby zdrowia przyjęła sprawozdanie z działalności sekcji w poprzedniej kadencji złożone przez dotychczasowego przewodniczącego Mirosława Madeja. Sekcja podjęła również decyzję o kontynuacji członkostwa w Sekcji Krajowej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę